Unreal IRC-Moodit Ja Userflagit

Alla on lueteltu userflagit:
A = On palvelimen administraattori.
a = On palvelujen administraattori.
B = Merkitsee henkilön botiksi.
b* = Voi lukea ja lähettää chatoppeja.
C = On CoAdmin, eli Apulais-admin.
d = Kuuro, et näe palvelinviestintää mutta saat privat normaalisti.
e* = Voi kuunnella palvelinviestintää jotka lähettää +e käyttäjät.
G = Suodattaa pois kaikki pahat sanat (badwords.message.conf) viesteissä.
g = Voi lukea ja kuunnella GlobOppeja sekä LocalOppeja.
H = Vain IrcOpit! Piilottaa IRC Operaattorin statuksen. Sitä ei näytetä komennoilla /who tai /whois.
h = Jos moodi on käytössä, se tarkoittaa että sinä olet saatavilla avustus- ja neuvomisasioissa.
I* = Näkymätön (invisible) join/part. Tekee sinut näkymättömäksi kanavilla.
i = Näkymätön, et näy /who hauilla, tämä moodi on oletuksena päällä.
k* = Näyttää kaikki /kill komennolla tehdyt killaukset jotka on suoritettu.
N = On NetAdmin (Network Administrator)
O = Paikallinen IRC-operaattori.
o = GlobOp eli Globaali Operaattori.
p = Piilottaa kanavat joissa olet. Ne eivät näy siis komennoilla /who /wii tai /whois
q = Vain Palvelun Administraattorit! Vain U-linet voivat potkia sinut ulos.
R = Sallii sinun vastaanottaa PRIVMSG:ja/NOTICE:ja rekisteröityneiltä käyttäjiltä.
r = Tarkoittaa, että nimimerkkisi on nyt rekisteröity. SynIRC-verkossa tämä tapahtuu luomalla tili NickServ-apubotille
jolloin komento HELP auttaa toisinaan ymmärtämään paremmin mitä komentoja NickServ botti tunnistaa.
S = Vain palveluille (suojelee niitä).
s = Voi kuunnella palvelimen ilmoituksia.
T = Estää sinua vastaanottamasta CTCP:itä.
t = Kertoo että käytät virtuaalihostia. (komento /vhost)
V = Merkitsee sinut WebTV käyttäjäksi.
v = Vastaanottaa saastuneiden DCC-lähetyksien hylkäysilmoituksia.
W = Vain IrcOpit! Antaa sinun nähdä /whois tai /wii haut, jotka ihmiset suorittavat sinun nickillesi.
w = Näet walloppeja, IrcOpit voivat lisäksi kirjoittaa niitä komennolla /wallop.
x = Antaa sinulle peitemaskin käyttämällesi hostille. Tämä moodi tulee päälle myös, kun IRCop vaihtaa vhostiaan.
z = Tarkoittaa, että käytät suojattua yhteyttä (SSL).

Alla on listattu ainakin UnrealIRC-pohjaisissa verkoissa käytössä olevat moodit

A = Vain palvelin-/verkkoadminit pääsevät kanavalle (adminit voivat asettaa tämän)
a = Asettaa käyttäjälle suojausmoodin, käyttäjä on siis halutun kanavan admin, tämä hoituu komennolla: /mode +a <nick>. Ei käytössä Quakenetissä.
b = Bannii nickin kanavalta. Käyttö: /ban <nick> tai osoitemaski (katso alempaa), toimii myös: /mode +b hostitähän. Sitten on:

  • *!*@151.23.* = bannii koko verkkoalueen väliltä: 151.23.0.0 - 151.23.254.254
    *!*@151.23.23.* = bannii verkkoalueen vältä: 151.23.23.0 - 151.23.23.254 (Huomaa! Tämä banni bannii samalla kyseisellä verkkoalueella olevat domainit ja verkkohostit vaikka ip ei olisi siinä esillä. Ole myös tarkka jos bannit webchatia käyttävän isolta kanavalta!
  • *!*@luuseri.users.quakenet.org = Quakenetissä bannii osoitemaskin.
  • *!~*@*.it = bannii domainin jos ident ei ole toimiva, esimerkissä on Italian domain.
  • *!*heka400@* = bannii kaikki identit joissa on identtinä "heka400" riippumatta hostista.
  • *!*heka???@* = kuin aiempi, mutta banni puree myös jos ident on esim. "heka123" tai "heka593". Huomaa että kysymysmerkki on jokerimerkki, eli se korvaa minkä tahansa muun yksittäisen merkin ja asteriski * taas korvaa kokonaisen sanan tai rimssun jopa!
  • *!*@*.virginmedia.com = bannii kaikki hostit, jotka loppuvat rimssuun: "virginmedia.com" (Vaikkei tässä sitä lue, samalla tavoin voi asettaa ignore-sääntöjä joka on tehokas silloin, jos käyttäjän hosti on sama, mutta vaihtelee identtiä ja nickiään tahallaan kuten eräs Oululaishäirikkö).

C = Jos tämä on päällä, niin CTCP-pyyntöjä ei välitetä tälle kanavalle.
c = ANSI-väritettyjä tekstejä ei voi lähettää kanavalle, jossa on tämä moodi (Color block). Sama moodi toimii Quakenetin verkossakin.
d = Verkko asettaa tämän päälle automaattisesti jos kanavalla on yksikin näkymätön irkkaaja. Moodi lähtee pois vasta, kunkaikki näkymättömät irkkaajat on potkittu tai heidän moodinsa on muutettu esim. voicetuksella. (Käytössä Quakenetissä, muttei synIRC-verkossa.)
e = Bannieston override, käyttö: nick!identti @ hosti (pois välit!) esim. /mode +e *!peekoo@varaani.net sallisi määritellyn hostin joinaavan kanavalle jopa silloin, jos bannimaski täsmää hostiin. Tämä on tavallaan suojamoodi jolla voi välttää aiheettoman bannin esim. toiselle operaattoreille irkissä. Tämä moodi on tuttu esim. IRCnetissä.
f = floodausesto, asetetaan päälle: /mode +f riviä:sekunnit esim. /mode +f 5:10 . Tämä moodi ei pure IrcOppeihin!
G = Suodattaa pois kaikki pahat sanat viestinnästä (määritellään conffeissa) ja korvaa ne: <censored>
h = halfop, halfopin tunnuksena on % (prosenttimerkki) ja halfopit voivat: asettaa aiheen, potkia ei-opatattuja ja asettaa moodeja: +vmntibe
i = invite, jos tämä on päällä, kanavalle pääsee vain jos saa kutsun komennolla /invite Huom! IrcOpit voivat silti päästä kanavalle kutsumalla sinne itsensä.
I = inviten override, käytössä synIRCin ja ircnetin verkoissa. Käyttäjä pääsee kanavalle jossa on +i moodi jos tämän hostimaski täsmää määriteltyyn hostimaskiin. Tämä tehdään seuraavan kaavan mukaan: <nick!ident@host> eli jos on määritelty: /mode +I *!*@*.fi niin se sallisi kaikki yhteydet, joissa on maatunnus .fi (Suomi)
K = Komento /knock ei ole sallittu.
k = Kanavalla on salasana joka syötetään kun liitytään kanavalle, eli: /join #varaani 12345 ja salasana täytyy antaa myös, kun
poistaa tätä moodia komennolla: /mode -k #varaani 12345
L = Linkitysmoodi, jos moodilla +l varustettu kanava on täysi, irkkaaja ohjautuu valitulle kanavalle, esim: /mode +L #varaani2
l = Kanavan käyttäjämäärä on rajattu (limited), moodi asetetaan päälle: /mode +l <luku> mikäli kanavalla on suurin sallittu määrä
käyttäjiä, ei kanavalle voi liittyä.
M = Muuten kuin m-moodi, mutta irkkaaja voi puhua myös jos on rekisteröitynyt. Ainakin Quakenetin verkossa. SynIRC-verkossa tämän moodin kanssa on hieman eroa: jos +M on päällä, niin rekisteröityneet nickit voivat jutella kanavalla.
m = Kanava on moderoitu, vain nämä voivat puhua IrcOppien lisäksi: operaattorit, half-opit* ja voicen saaneet. Tällä on helppo saada kuriin kanavalla esiintyvä, jatkuva häirintä. (* = Ei Quakenetin verkossa).
N = SynIRC-verkossa: Nickin vaihtoa ei sallita. Eli jos käyttäjä on tämmöisellä kanavalla, hän ei voi vaihtaa nickiä komennolla /nick
n = Kanavalle ei voi lähettää viestejä sen ulkopuolelta.
O = Vain IrcOpit voivat asettaa tämän moodin. Ainoastaan IrcOpit ja sitä korkeammat pääsevät kanavalle.
o = Antaa käyttäjälle operaattorin statuksen. Myös komento /op <nick> ajaa saman asian.
p = Muuttaa kanavan yksityiseksi (private), ei voi olla samaan aikaan päällä moodin +s kanssa. Ainoastaan kanavan käyttäjämäärä näkyy /list komennolla.
Q = Rauhamoodi, kukaan ei voi potkia toisia. Vain U:lined-palvelimet ja korkeammat tason irc-operaattorit voivat potkia käyttäjiä. Käytössä mm. SynIRC-verkossa.
q = Kanavan omistaja. Voi vaikuttaa kaikkiin eri kanavaa koskeviin komentoihin ja nimittää admineita (moodi a) joko väliaikaisesti tai pysyvästi.
r = Kanava on rekisteröity (synIRC, tämä tapahtuu muistaakseni ottamalla yhteyttä ChanServ-apubottiin jossa myös toimii komento HELP, NickServ ja ChanServ ovat verkkopalveluita ja botteja molemmat, muita SynIRC:in botteja ovat muun muassa OperServ, vielä sen verran että NickServ on mm. SynIRC:ssä käytetty botti nimimerkkipalvelu jolle käyttäjät tunnistautuvat.).
R = SynIRC: Edellyttää että nick on rekisteröitynyt, jonka jälkeen voi joinata kanavalle. Ircnet: R = Reoppaus, toimii vain, jos koko kanava on opless, jolloin verkko antaa määritellyille nickeille opit mikäli hostmask täsmää. Määritelmä:
/mode +R *!ident(at)hostname
s = Kanava on salainen, sitä ei näytetä /list, /who, /whois eikä /wii kyselyillä vaan kanavan nimi näkyy toisen henkilön listalla /wii <nick> hauilla vain, jos sama irkkaaja on samalla kanavalla kuin sinä.
t = Vain kanavan operaattorit voivat vaihtaa aihetta komennolla /topic
u = unrealircd/SynIRC verkkojen auditoriomoodi, eroaa kuitenkin sen verran Quakenetin +D moodista että vaikka käyttäjä näkisi toiset kanavalla, hänelle ei välitetä poistumis- eikä liittymissanomia vaikka verkko-operaattorit ne näkisivätkin.
V = Invitejä ei sallita kanavalla.
v = Äänioikeus (voice), voi puhua vaikka moodit m tai M* olisivat päällä. Käyttö: /mode +v <nick> tai: /voice <nick>
(* = Quakenetissä)
z = Vain klientit jotka käyttävät salattua yhteyttä, voivat liittyä (join) kanavalle.
Z = Palvelin asettaa tämän moodin, jos kaikilla käyttäjillä on salattu yhteys kanavalla (SSL). Moodi tulee vain, jos
kanavalla on jo moodi +z.